Fredrik Kjellberg Mannheimer - Talare

Inspiratör, lärare och konsult

Fredrik Kjellberg Mannheimer är programansvarig inom strategisk verksamhetsstyrning vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam som konsult. Fredrik är expert inom styrning – dvs processen för planering, genomförande och uppföljning. Han kopplar tillämpningar av olika former av styrning till etablerade teorier på ett sätt som är lättillgängligt även för ickeekonomer med underhållande och träffsäkra anekdoter.

Styrningen måste anpassas efter varje enskild organisation, exempelvis; uppdrag, organisationsform, ledarskap, kultur och kompetens påverkar hur vi styr. Fredrik beskriver hur vi flätar samman processer som budgetering, kompetensförsörjning, planering, prioritering på ett lättsamt och inspirerande sätt med tydliga exempel från både privat och offentlig sektor. Hans energi på scenen skapar engagemang för ett område som kan upplevas som svårt och till och med tråkigt i andra sammanhang.

Fredrik Kjellberg Mannheimer har jobbat med styrning inom både offentlig och privat verksamhet. Fredrik har föreläst om styrning och relaterade ämne på universitet, myndigheter, företag och stora internationella konferenser.

Med en omfattande erfarenhet som strategikonsult i svenska myndigheter, i privata och internationella bolag kombinerat med sin forskarutbildning, fick Fredrik att vilja överbygga klyftan mellan forskning och managementböcker och praktiska tillämpningar i organisationer.

Han applicerar på ett enkelt sätt insikter från forskningen inom styrningen för att skapa affärs- och samhällsnytta och har jobbat med stora privata och offentliga aktörer såsom ICA, Trafikverket, Försäkringskassan och Systembolaget.

Fredrik Kjellberg Mannheimer arbetar både med korta inspirationsföreläsningar och längre konsultuppdrag.

Boka en inspirerande föreläsning med Fredrik Kjellberg Mannheimer hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Tillitstyrning i praktiken, hur påverkas verksamhetsplanering och uppföljning | Utvärdera hur ändamålsenlig er ledningsprocess är | Strategisk affärsplanering och uppföljning

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Inspiratör, lärare och konsult

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: