Emmanuel Ezra - Talare

Kirurg, författare och föreläsare

Emmanuel Ezra är kirurg, författare och en mycket uppskattad föreläsare. Hans ämnen är bemötande, värderingar, gruppdynamik, etik och krishantering. Hur kan vi närma oss andra människor med öppenhet och nyfikenhet, istället för med massor av förutfattade meningar? Vi vet så lite, och ändå så dömer vi så snabbt. Hur kan vi genom tillit och gemenskap anta oss utmaningar som grupp och arbeta mot samma mål? Ensam är inte stark.

Emmanuel Ezra föreläser om samarbete, om att ge utrymme för varandras kompetenser och förmågor, och om det mänskliga mötet – privat såväl som i arbetet. Hur får vi till det goda mötet? En patient med obotlig cancer eller en med halsfluss, en aggressiv elev eller en arbetssökande, hur möter vi dem? I skolan, på banken, på arbetsförmedlingen, i kommunen och hemma på gatan pågår ständigt möten människor emellan. Har du funderat på hur ditt sätt att bemöta andra påverkar och formar dig?

Med sina erfarenheter från arbetet som kirurg som fond föreläser Emmanuel på ett inspirerande och tankeväckande sätt om hur vi är bättre tillsammans när vi drar mot samma mål.

Hans föreläsningar ställer frågor som:

  • Förväntningar och behov – kan vi påverka dem?
  • Kompetens och bemötande – hur hänger de ihop?
  • Värderingar – attityder – beteenden – hur hänger allt samman?

Boka en inspirerande föreläsning med Emmanuel Ezra hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Det goda mötet

Emmanuel Ezra profilbild

Emmanuel Ezra

Kirurg, författare och föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: