Dahlia Rezai profilbild

Dahlia Rezai - Talare

Statsvetare och social hållbarhetsexpert, tillika generalsekreterare

Dahlia Rezai är statsvetare och social hållbarhetsexpert. Till vardags arbetar hon som generalsekreterare på stiftelsen 1825 som främjar inre utveckling och resiliens bland unga vuxna. Hon brinner för att hitta hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar och är därför särskilt engagerad när det gäller ledarskap och hållbarhet från individnivå hela vägen upp till samhällsnivån. Det handlar om såväl självledarskap som politiskt ledarskap, och om motståndskraft såväl mentalt som strukturellt inom organisationer och samhällen.

Dahlia Rezai har en lång bakgrund inom lokal, nationell och internationell politik. Hon har bland annat varit politiskt sakkunnig hos Socialministern och hos Arbetsmarknadsministern, med ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, psykisk hälsa, kvinnors hälsa, nyanländas mottagande och etablering och arbetsmarknadspolitiska insatser. Dahlia Rezai har vana av att moderera, föreläsa och leda samtal och gruppövningar för vitt olika målgrupper såsom elever, myndighetspersonal, beslutsfattare i nationell kontext och lokala och nationella företrädare i internationella kontexter, på svenska, engelska och franska.

Återkommande ämnesområden är offentlig styrning och samverkan, psykisk hälsa, sociala investeringar och socialt förebyggande insatser, strukturell utsatthet och ojämlikhet, diskriminering och inkludering, integration och demokratisering.

Boka en inspirerande föreläsning med Dahlia Rezai hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker:

Dahlia Rezai profilbild

Dahlia Rezai

Statsvetare och social hållbarhetsexpert, tillika generalsekreterare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: