Claes Ceverin bannerbild

Claes Ceverin - Talare

Förändringsstrateg

Under de senaste 100 åren har vi som individer, ledare och organisationer utvecklat en förmåga att relatera till och hantera förändringar på marknaden. Det vi kallar för ”market change”. En evolutionär förändring som sker steg-för-steg och som vi över tid utvecklat ett förhållningssätt till.

Under samma tid har vi vid sällsynta tillfällen sett en annan typ av förändring. En förändring som inte sker steg-för-steg, utan med kraft tycks ske från tomma intet. En förändring som inte påverkar marknaden, utan förändrar hela marknaden. Det vi kommer lära känna som ”market disruption”.

En effekt vi kommer bevittna med början under 2020-talet och framtidens enorma teknologiska utveckling är att vi kommer gå från från att förhålla oss till förändringar på marknaden till att förhålla oss till förändringar av hela marknader (market disruption). Något som många marknadsledande företag kommer misslyckas med att relatera till och hantera.

Claes Ceverin vet vad han talar om. Under flera år arbetade Claes på Nordens största oljebolag med ansvar för strategi och insikter. Där såg han tidigt hur ett nytt ekosystem av snabbväxande disruptiva teknologier utvecklades i form av elbilar, självkörande bilar, solenergi och energilagring. Trots gedigen fakta och underlag möttes insikterna av ett vanligt förekommande beteende vid disruptiv förändring: ”En så stor förändring kan inte ske på vår marknad och framförallt inte så snabbt”. Men den stora disruptiva och teknologiska förändringen kring hur vi kommer transportera oss håller precis på att hända.

Oavsett bransch kommer de flesta företagen att påverkas av den starka teknologiska utvecklingen. Hur kan vi tänka och förhålla oss till disruptiv förändring och vilken påverkan kommer det ha på vår värld, vår miljö och vårt företagande?

Claes Ceverin är en flitigt anlitad föreläsare om framtiden och vår relation till förändring. I sitt arbete med att kartlägga disruptiv förändring har han fördjupat sig i vår oförmåga att förhålla oss till exponentiell utveckling när nya disruptiva teknologier når vår marknad – det han kallar för ”Förändring 2.0”.

Claes är en talare som inspirerar och bjuder med sina åhörare på en spännande resa med konkreta tips kring hur man bör tänka och agera vid disruptiv förändring. Detta tillsammans med sina erfarenheter som förklarar de bakomliggande faktorerna till de stora förändringarna som har skett och de stora förändringarna som kommer ske. Samhällsförändringar som är lika relevanta och intressant att lyssna till utifrån ett företagsperspektiv som ett privat perspektiv.

Genom sin förmåga att förenkla det komplexa förser Claes sin publik med såväl insikter, entusiasm och förståelse som får oss att reflektera i helt nya banor och som garanterat skapar många aha-upplevelser.

Boka en inspirerande föreläsning med Claes Ceverin hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Market disruption | Förändring 2.0

Claes Ceverin profilbild

Claes Ceverin

Förändringsstrateg

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: