Christina Haugsöen bannerbild

Christina Haugsöen - Talare

Ledar- och medarbetarutvecklare, föreläsare

Christina Haugsöen har arbetat med ledarskap, effektivitet, medarbetarskap och kommunikation i mer än 20 år. Christina arbetar tillsammans med ledare, ledningsgrupper och medarbetare för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser. Hon är utbildad inom statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Målet för Christina Haugsöen är att hjälpa ledare och medarbetare att bli trygga i sitt arbete, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. De som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.

För Christina Haugsöen ligger alltid människan i fokus. Hon kombinerar framsteg inom neurovetenskaplig forskning med bl a ledarskapsteorier. Med detta som perspektiv ökar medvetenheten runt olika personlighetsstilar och hur man lättast skapar effektivitet och ett bra klimat. Genom att medvetandegöra dessa mekanismer kan kommunikationen utvecklas till ett effektivt verktyg för både ledare och grupp.

I ledarskap (och medarbetarskap) är kommunikationen en grundpelare. Därför drar vi paralleller mellan hjärnans funktioner och just kommunikation för att öka förståelsen för vikten av att anpassa sina budskap efter mottagaren. Målet är att ledarna ska känna sig trygga i sitt ledarskap och i sin dialog med arbetsgruppen.

I Christinas föreläsning ”Hjärnfokus” talar hon om vår komplicerade hjärna. Föreläsningen tar avstamp i hur hjärnan och vår miljö såg ut och fungerade för 40 000 år sedan, och hur allt detta har förändrats tills idag. Våra arbetsplatser har genomgått många och stora förändringar, många sitter i kontorslandskap eller aktivitetsbaserade arbetsplatser en del sitter hemma men, vår hjärna har inte förändrats något de senaste 40 000 åren, hur går detta ihop? ”Hjärnfokus” kommer ge dig ny kunskap om hur hjärnan arbetar, insikt i styrkor och utvecklingsmöjligheter, allt för att använda din hjärna på bästa sätt, för att få lättare att fokusera idag i ditt dagliga arbete.

 

Aktuell föreläsning/workshop:

Självledarskap

Det senaste året har gjort det väldigt tydligt, behovet av självledarskap. Våra företag och organisationer behöver både ledare och medarbetare som är självgående och som tar ansvar. Kan du leda dig själv, kan du leda andra – vikten av ett bra självledarskap.

Genom att bygga ett starkt självledarskap blir du tryggare i din roll och det ökar förståelsen för hur du leder arbetet klokt och balanserat. Forskning visar att självledarskap ger flera positiva effekter i organisationen. Arbetsplatserna blir bland annat mer innovativa och medarbetarnas motivation ökar.

Tidigare var synen på ledarskap att en person skulle leda, ”kontrollera” och påverka gruppen. Individens roll att utveckla sig själva och leda sig själva var inte av intresse. Moderna organisationer och företag, däremot, uppmuntrar självledarskap som ett sätt att stärka människors beslutsförmåga för att lyckas med olika arbetsuppgifter. Forskning har visat att självledarskap leder till mer innovation på arbetsplatser.

Boka en inspirerande föreläsning med Christina Haugsöen hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Hjärnkoll på Kommunikation | Hjärnfokus | Personlig effektivitet | Utveckla din ledningsgrupp | Självledarskap

Christina Haugsöen profil

Christina Haugsöen

Ledar- och medarbetarutvecklare, föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: