Charlotte Signahl bannerbild

Charlotte Signahl - Talare

Föreläsare, processledare & keynote speaker

Charlotte Signahl är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har utbildat och föreläst inom området bemötande, motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, härskartekniker, inkludering, kränkande särbehandling, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Hon har pluggat massor men aldrig lyckats få ihop en examen – utom en som komiker.

Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs och då med vetskapen att vi alla innerst inne vill bli sedda, bekräftade och älskade. Med ett brinnande intresse för motivationsteori, ger hon ett nyttigt perspektiv på både ditt bagage och på det du för vidare till nästa person.

Alla Charlotte Signahls föreläsningar anpassas i någon mån efter deltagarna och kunden. Beroende på målsättning och karaktär på uppdraget så kan vissa föreläsningar göras längre och mer i workshop-format.

Med mycket humor, trygghet på scen och nyfiken lyhördhet föreläser Charlotte om svåra saker på ett sätt som är enkelt att ta till sig. Du kommer få reflektera, både över ditt eget och andras beteende.

 

Här kan du läsa mer om några av Charlotte Signahls mest populära föreläsningar:

 

Allt som inte härdar dödar

– en interaktiv föreläsning, live eller digitalt om stresshantering

Det låter alltid så tråkigt med stresshantering, så segt med medveten närvaro och krångligt med förändrat förhållningssätt. Men när vi väl börjar sätta ord på våra vanor och ovanor kan skrattet leda till förändring. Att få enkla redskap för att minska stressen i vardagen är ovärderligt. Kunskap ger makt över tillvaron och det egna måendet. Ofta säger vi allt som inte dödar härdar men vi vet att stress leder till förtidig död och mycket onödigt lidande därför har Charlotte Signahl valt att tänka ”Allt som inte härdar dödar” och med härdar menar de vanor vi kan lägga till och dra ifrån som ger oss motståndskraft mot den negativa stressens konsekvenser.

 

Måste jag älska varenda jävel!?

– en interaktiv föreläsning, live eller digitalt, om normer, bemötande, samarbete och motivation

Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men så många enkla knep det finns! En föreläsning om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en ny verklighet. Hur påverkar diskriminering vår motivation?

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Bemötandets dilemman och förutsättningar
  • Spegelneuroner och andra enkla knep
  • Vem är jag i mötet med andra, var har jag med mig i bagaget?
  • Motivationspsykologins grunder
  • Hur ökar jag förutsättningarna för min och andras motivation?
  • Normer vilka kan de vara?
  • Hur påverkar kränkande särbehandling, diskriminering och exkludering vår motivation?
  • Härskartekniker och hur vi hanterar dem

 

Men har du ingen humor eller? 

– en interaktiv föreläsning, live eller digitalt om härskartekniker, trakasserier, kränkande särbehandling och hur mobbning dödar vår motivation.

Det någon uppfattar som en rå men hjärtlig jargong uppfattar någon annan som en kränkning. En föreläsning och/eller workshop om hur vi gör och utsätts för ful makt och vad du kan göra åt det. Föreläsningen bygger i huvudsak på professor Berit Ås forskning. Vi övar och prövar många av de knep som hjälper oss att bli medvetna om härskarteknikerna för att motverka de effekter som de har på oss själva och andra.

 

Motivation på några minuter, går det?

– en interaktiv föreläsning, live eller digitalt om motivationens förutsättningar

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, forskning och förhoppningsvis många skratt. Allt grundar sig i forskningen från Professor Deci m.fl. Vi ersätter myter om motivation till kunskap om vilka förutsättningarna är för en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen.  Vad är motivation och vet du hur det fungerar? Har du motivation? I så fall för vad? Finns det till och med väldigt många olika sorters motivation? Är det också så att det fungerar olika för olika personer? Hur kan vi döda motivation? Att diskriminering, trakasserier och exkludering påverkar motivation förstår vi men hur och vad kan vi göra åt det?

 

Mycket vill ha mer – hur oförskämd får en liten gumma vara?

– skräddarsydd interaktiv föreläsning om motivation, medmänsklighet och bemötande inom vård och omsorg.

Hur motiverar vi oss inom omsorgsyrken? Hur skapar vi en hållbar arbetssituation? Charlotte Signahl utgår från från dilemman som står när erfarenheter krockar, där unga vårdar äldre, där människor från hela världen samarbetar och kryssar mellan högtider och traditioner som ska passa så väl vårdtagare, som diskrimineringslagstiftening, som närstående och schemat för de anställda. Charlotte talar om att besöka dödens väntrum, att duscha någon som inte vill och att ständigt förlora dem vi fäst oss vid – allt detta utan att tappa motivationen, glädjen och förmågan att fortsätta ge utan att gå sönder.

Med sin föreläsning levererar Charlotte få raka svar men många användbara knep för att öka livskvaliteten hos personal och vårdtagare. Med många egna år inom omsorgsarbeten och som föreläsare ger Charlotte många skratt och viktiga insikter, aha-upplevelser och konkreta knep. ”Det märks att hon vet vad hon talar om” är en återkommande kommentar liksom att ”det var länge sedan jag grät och skrattade så mycket”.

Boka en inspirerande föreläsning med Charlotte Signahl hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Allt som inte härdar dödar - en föreläsning om stresshantering | Måste jag älska varenda jävel?! - en föreläsning om bemötande | Men har du ingen humor eller?! - en föreläsning om härskartekniker | Motivation på några minuter, går det? - en föreläsning om motivationens förutsättningar | Mycket vill ha mer – hur oförskämd får en liten gumma vara? – skräddarsydd föreläsning om bemötande och motivation inom vård och omsorg

Charlotte Signahl profilbild

Charlotte Signahl

Föreläsare, processledare & keynote speaker

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: