Charlotta Lundgren bannerbild

Charlotta Lundgren - Talare

Psykolog

Charlotta Lundgren är en av Sveriges ledande utbildare inom tillitsbaserad styrning och ledning. Med humor och stark närvaro hjälper hon medarbetare och organisationer att gå från teori till verklig förändring. Hennes bok Tillitsbaserat ledarskap – handbok för chefer och medarbetare har snabbt blivit ett viktigt verktyg för företag och organisationer runt om i Sverige.

Många myndigheter och organisationer vet i dag att de behöver ställa om sin verksamhet för att möta kraven i dagens komplexa samhälle. De vet att de behöver gå mot en mer tillitsbaserad organisation. Det tillitsbaserade ledarskapet ökar handlingsutrymmet för medarbetarna och skapar ett klimat som gynnar gemensam problemlösning. Det leder i sin tur till ökat engagemang och större effektivitet i verksamheten. Men hur gör man rent konkret får att nå dit? Det är just vad Charlotta Lundgren lär ut.

Charlotta Lundgren är leg psykolog och organisationskonsult. Hon har i många år hjälpt organisationer inom både privat och offentlig sektor att utvecklas, bli mer effektiva och få en bättre arbetsmiljö.

Efter sin utbildning till leg psykolog jobbade Charlotta i flera år inom primärvård och vuxenpsykiatri i Västra Götaland och därefter som organisationskonsult inom privat företagshälsovård. Sedan 2019 driver hon företaget Proredo.

I sin kliniska erfarenhet har hon genom åren träffat hundratals patienter och arbetsplatser och hjälpt dem med sina problem. Det har gjort Charlotta djupt grundad i de svårigheter människor på olika nivåer i dag kan uppleva på sitt arbete. Med sin breda erfarenhet har hon förmåga att lyfta allt från ledningsgrupper till politiker och enskilda medarbetare.

Charlotta Lundgren är också utbildad skådespelare och har stor scenvana och förmåga att interagera med publiken. Publiken på hennes föreläsningar får alltid ny kunskap levererad på ett levande och underhållande sätt.

Charlotta arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser. Hon har de senaste utbildat och stöttat många organisationer att ställa om till en verksamhet med tillit som grund.

Boka en inspirerande föreläsning med Charlotta Lundgren hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Tillitsbaserat ledarskap – från teori till verklig förändring | Vågar vi tro på tillit?

Charlotta Lundgren profilbild

Charlotta Lundgren

Psykolog

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: