Carl Johan Sundberg 2

Carl Johan Sundberg - Talare

Professor, läkare, författare

Carl Johan Sundberg är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Hans forskning innefattar studier av hur träning påverkar hälsa och välbefinnande hos patienter med bröstcancer, diabetes och psykisk sjukdom samt hur gener och epigenetiska mekanismer är involverade i anpassningen till träning och fysisk aktivitet hos friska försökspersoner och idrottare. Dessutom leder Carl Johan ett stort projekt inom e-hälsa med fokus på datoriserad anamnestagning.

Carl Johan var under åren 1994-96 vetenskaplig sekreterare i Utredningen om dopning (SOU 1996:126), i vilken hans roll var att genomlysa den vetenskapliga litteraturen. År 2008 var Carl Johan expert i Idrottsstödsutredningen (SOU 2008:59) där han skrev kapitlet ”Idrottens betydelse för folkhälsan”

Carl Johan har varit vetenskaplig sekreterare och ordförande för Svenska Läkaresällskapets sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, en av grundarna av och tidigare ordförande för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som bl.a. utvecklat boken FYSS (handbok för ordination av fysisk aktivitet vid prevention och behandling av sjukdom) och är ledamot i WADAs expertgrupp för gen- och celldoping. Han var tidigare ledamot av Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission och ordförande för Forska!Sverige (stiftelse som verkar för medicinsk forskning).

Carl Johan är medicinsk redaktör på Läkartidningen, Han grundade 2004 det som nu är Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister – Euroscience Open Forum (se www.esof.eu). Carl Johan är inspektor för Medicinska Föreningen i Stockholm.

Carl Johan har skrivit populariserade faktaböcker såsom Hälsa på Recept (med Anders Hansen) och Stark Hela Livet (med Jessica Norrbom) samt läroböcker, däribland Biologi Direkt för högstadiet och Campus Biologi för gymnasiet. På KI har han utvecklat och lett ett flertal program och kurser, bl.a. Fysisk Aktivitet på Recept, Människans Fysiologi, Medicin för Journalister, Populärvetenskaplig Kommunikation, Idrottsmedicin. Carl Johan har utformat tre större science center-utställningar om människokroppen på Naturhistoriska Riksmuséet.

Han har erhållit bl.a. Karolinska Institutets Pedagogiska pris, stiftelsen ÅForsks pris för kunskapsspridning och den Europeiska Kommissionens ”Descartes Communication Prize for Excellence in Science Communication”.

Boka en inspirerande föreläsning med Carl Johan Sundberg hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Fysisk aktivitet, gener och hälsa | Fysisk aktivitet och åldrande | Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Carl Johan Sundberg profilbild

Carl Johan Sundberg

Professor, läkare, författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: