Björn Olsen bannerbild

Björn Olsen - Talare

Överläkare, Professor infektionssjukdomar

Björn Olsen är professor och överläkare i infektionssjukdomar på Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. Innan han blev läkare arbetade han i sin ungdom några år som professionell ringmärkare och fågelräknare på svenska och internationella fågelstationer. Han var nästan färdig distriktsläkare när han sadlade om till infektionssjukdomar. Anledningen var att han insåg att det gick att kombinera professionen med passionen vilket han brukar benämna ”medicinsk ornitologi”, ett ämne som under de senaste 30 åren blivit alltmer högaktuellt. Han leder en stor tvärvetenskaplig forskargrupp i Uppsala där fokus är att förstå vilka ekologiska och molekylära trösklar som problematiska bakterier och virus måste överträda för att infektera andra arter än där de finns naturligt. Sådana hopp kan orsaka utbrott av infektionssjukdomar, epidemier och i värsta fall bli flampunkten för en pandemi. I det perspektivet är det extremt viktigt att förstå interaktioner och mötespunkter mellan människa, tamdjur och vilda djur. Björn Olsen har deltagit i flera expeditioner till Arktis och Antarktis där huvudsyftet varit att studera mikroorganismer i extrema miljöer.

Hans forskargrupp var den första att påvisa förekomst av resistenta bakterier och influensavirus i Antarktis. Sedan tjugo år har Björn Olsen även sökt sig tillbaka i historien för att förstå mekanismerna bakom och dynamiken i dåtidens pandemier för att kunna förstå vad som kan drabba människan i framtiden. Han har varit frekvent i media, särskilt för att kommentera kring olika utbrott av infektionssjukdomar och han var ”sommarpratare” i P1 2006. Björn Olsen har publicerat över 220 vetenskapliga arbeten, förord till böcker, bokkapitel och krönikor. 2010 publicerade han boken ”Pandemi, myterna, fakta, hoten” där bakgrunden och dynamiken för den pågående pandemin förutses. Boken har blivit högaktuell idag och den gamla versionen har givits ut i nytryck 2020.

Boka en inspirerande föreläsning med Björn Olsen hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Antarktis-inte bara is | Emerging infections | Influenza - the mother of all pandemics | Antibiotic resistance | SARS, MERS, SARS-CoV2-whats next

Björn Olsen profilbild

Björn Olsen

Överläkare, Professor infektionssjukdomar

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: