Björn Hedensjö - Talare

Leg. psykolog

Björn Hedensjö har en psykologexamen från Karolinska institutet (Master of medical science with a major in psychology) och skrev sitt examensarbete i samband med arbete som forskningsassistent på Harvard Medical School i USA. Tillsammans med Lina Thomsgård gör han också den populära podden Dumma människor.

Björn har skrivit böcker om bland annat stresshantering, sömn och ledarpsykologi. Det är också ämnen han ofta föreläser om.

Exempel på föreläsningar:

Varför du sover och hur du gör det bättre
På vilka sätt är vi lika, och hur skiljer vi oss åt när det handlar om sömn? En underhållande och engagerade föreläsning med fokus på den senaste och mest spännande forskningen om sömn – späckad med konkreta tips för att sova bättre. Den kommer att ändra ditt sätt att tänka på sömn, vad den betyder för dig på jobbet och hemma – och hur den kan bli bättre.

Bli bättre på att hantera stress
Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. I en underhållande, tankeväckande och helt igenom forskningsbaserad föreläsning kommer du att få hjälp med att hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet – och att förändra den stress som är möjlig att göra någonting åt.

Workshop för bättre stresshantering
Vilka konkreta verktyg kan medarbetare använda sig av för att ändra det som inte fungerar? Och hur kan de förhålla sig på ett nytt sätt till den stress som är en ofrånkomlig del av livet? Denna halv- eller heldags workshop har ett starkt fokus på att faktiskt testa konkreta, forskningsbaserade metoder för bättre stresshantering.

Förändringskommunikation och högpresterande team
Psykologiska principer för högpresterade team — och för att kommunicera så att saker verkligen händer. En föreläsning eller workshop för chefer eller team- och projektledare.

Boka en inspirerande föreläsning med Björn Hedensjö hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Varför du sover och hur du gör det bättre | Bli bättre på att hantera stress

Björn Hedensjö

Leg. psykolog

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: