Bertil Rosquist - Talare

Grön affärsutvecklare

Bertils erfarenhet inom hållbar utveckling sträcker sig tillbaka till 90-talet, då han som miljöchef på McDonald´s i Sverige introducerade källsortering på alla restauranger. På den tiden var han också en av få heltidsarbetande miljöchefer i svenskt näringsliv. Under resan har Bertil arbetat i både stora och små organisationer som bland annat konsult, Vd, och Affärsutvecklingschef. Han har även under ett antal år arbetat med stöd och rådgivning till start-up företag och har varit med och arrangerat större konferenser där syftet varit att skapa en mötesplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga myndigheter.

Att skapa förändring genom engagemang och utbildning har alltid varit en ledstjärna i Bertils ledarskap. Det handlar om att skapa bilder och metaforer om det framtida attraktiva samhället, och hur vi kan nå dit med ett smartare resursutnyttjande och en hälsosammare livsstil samt till en lägre kostnad. Bertil har en förmåga att tratta ner de komplicerade hållbarhetsfrågorna till enkla samband som alla kan förstå.

Ett av de viktigaste områdena inom hållbar utveckling är sambandet mellan ekologi och ekonomi. Bertil har förmåga att koppla ihop de hållbara lösningarna med attraktiva affärsplaner som skapar konkurrenskraft och affärsfördelar på marknaden. I mångt och mycket handlar ett framgångsrikt hållbarhetsarbete om att just finna sambanden mellan smarta lösningar som minskar både miljö- och klimatpåverkan och samtidigt sänker kostnader och ökar intäkter.

Bertil är en uppskattad moderator och föreläsare som med energi och engagemang initierar en vilja till förändring av både kultur och affärsfokus. Med sin långa arbetslivserfarenhet kan han också vara behjälplig i utvecklingen av affärsplaner och strategier för de företag som står i startgroparna för att förändra verksamheten på ett mer hållbart sätt.

När du anlitar Bertil får du en person som brinner för det han arbetar med och som genom ett stort kunnande, och engagemang hjälper er organisation att utnyttja er inneboende kompetens och vilja till förändring så att något verkligen händer.

Boka en inspirerande föreläsning med Bertil Rosquist hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: En värld i snabb förändring - vad är det som händer? | På väg mot framtiden - vill du vara med? | Bli en vinnare på morgondagens marknad

Bertil Rosquist

Bertil Rosquist

Grön affärsutvecklare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: