Åsa Lundquist Coey bannerbild

Åsa Lundquist Coey - Talare

#Komplexitetsdoktorn, ledarskapskonsult, författare och föreläsare

Att leda, chefa och coacha i komplexitet – Ge spelskicklighet och omdöme för hållbara organisationer.

Åsa Lundquist Coey föreläser, ger workshops och skräddarsyr program för styrelser, ledningsgrupper, chefer, ledare och medarbetare. Syftet är att bidra med insikter kring och ge verktyg som gör att människor kan ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Åsa är Doktor i (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon föreläser även på SSE, Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education där hon tillhör fakulteten. Vissa av hennes processer bedrivs som forskning.

Det Åsa Lundquist Coey arbetar mest med är att ge insikter om och öka förståelsen för organisationer som radikalt sociala arenor. Vår verklighet handlar om vad vi gör tillsammans om dagarna, hur vi litar på varandra och använder vår makt. Vi kan lära oss hur vi kommunicerar och använder omdöme, och hur vi kan träna det tillsammans. Med insikt om våra olikheter, vad som skapar spänning och hur vi bär den, kan vi sänka axlarna, hålla varandra friska och komma framåt.

Komplexitet är ett tvärvetenskapligt område. Utifrån en organisatorisk vinkel tillämpas analogier från complex adaptive systems (CAS) teorier, process-sociologi, pragmatisk filosofi och gruppanalytisk psykoterapi. Syftet är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå begrepp och beteenden som makt, tillit, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.

Åsa Lundquist Coey har varit bosatt och arbetat i olika länder, Jamaica, Nya Zeeland och England. Den senaste (egna) femte boken ”Samspel & Rävspel – ideal och verklighet på jobbet” handlar om hur mer fokus på verklighet; relationer, makt, oförutsägbarhet – snarare än ideal; heroiska ledare, positivitet, förutsägbarhet – kan få axlar att sjunka och hjälpa oss vidare i arbetslivet. Den senaste boken ”Ingen vill vara ett nyckeltal” är en samproduktion med tre kollegor och hade release i september 2021.

Boka en inspirerande föreläsning med Åsa Lundquist Coey hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Rethinking Leadership – myten om ledaren som hjälte, organisation samskapas | Leda, chefa och coacha i ökande komplexitet | Samspel & rävspel – ideal och verklighet på jobbet | Hållbart arbetsliv - spelskicklighet och omdöme

Åsa Lundquist Coey profilbild

Åsa Lundquist Coey

#Komplexitetsdoktorn, ledarskapskonsult, författare och föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: