Åsa Konradsson-Geuken - Talare

Forskare, universitetslektor och docent i Farmakologi

Åsa Konradsson Geuken är forskare vid Uppsala universitet och fann sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Åsa bedriver idag forskning inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror i sin forskning.

Åsa Konradsson Geuken är docent i farmakologi vid institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap, Uppsala universitet, och forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni. Åsa är även styrelseledamot i Schizofreniförbundet och Center for Women’s Mental Health (WoMHeR).

Åsa har stor erfarenhet av att föreläsa, och har i många år föreläst för skolor, företag, föreningar, kommuner, sjukvårdspersonal och olika myndigheter. Hon föreläser för att sprida fakta och kunskap om psykisk sjukdom, framför allt schizofreni, bipolär sjukdom, depression och ångest. Med sina erfarenheter och sin bas i forskningen talar hon inte bara om sjukdomsbilden utan också om livskvalitet, stigma och behandling.

Med sin forskning, sitt engagemang och med sina föreläsningar – hoppas Åsa Konradsson Geuken att kunna öka kunskapsspridningen om psykossjukdomar och schizofreni, för, som hon säger, ”det man inte förstår är man ofta rädd för”.

Boka en inspirerande föreläsning med Åsa Konradsson-Geuken hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Min bror och jag | Schizofreni - en främling i familjen

Åsa Konradsson-Geuken profilbild

Åsa Konradsson-Geuken

Forskare, universitetslektor och docent i Farmakologi

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: