Anna Zetterberg bannerbild

Anna Zetterberg - Talare

Prestations- och motivationskonsult samt författare

Med energi och inlevelse berättar Anna Zetterberg hur vi, utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar, kan bli bättre på att ta hand om och styra vår hjärnkraft. Hon förklarar varför många av oss anstränger oss så hårt och mycket, men ändå inte får gjort det vi ska. Anna visar hur vi genom att lära oss mer om vår hjärna kan lära oss att toppa vår prestationsförmåga, bli mer framgångsrika, känna oss nöjdare och må bättre. Hon föreläser bland annat om hur vi kan jobba smartare, förebygga stress och skapa en sund arbetsmiljö.

Anna Zetterberg är organisationskonsulten som intresserat sig för den personliga prestationen i organisationen. Hon har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling där hennes förmåga att inspirera och få med sig människor ger ett starkt bidrag vid implementering av förändringsarbete. ”Det finns ett stort glapp mellan många organisationers övergripande verksamhetsplan och medarbetares dagliga prioriteringar”, menar Anna och förklarar att hennes jobb på organisatorisk nivå handlar om att minska detta glapp, att få alla att fokusera på rätt saker.

På senare år har Anna, parallellt med sina uppdrag, studerat den mänskliga hjärnan och där i hittat intressanta förklaringar till varför något så enkelt som att jobba (med sin hjärna) kan vara så svårt. Hennes första bok ”Mer än hjärna! Jobba smart och må bra” med konceptet ”Hjärnan på jobbet 1.0” släpptes 2015 och gavs ut i pocketupplaga 2018. Hösten 2019 kom hennes andra bok ”Stressa hjärna – gör stressen till en positiv kraft” med ”Hjärnan på jobbet 2.0”. Förutom verksamhetsutveckling är Anna sedan den nya boken flitigt anlitad inom ramen för kampen mot stressrelaterade problem. Kunder har uttryckt ”Äntligen får vi ett konkret sätt att ta tag i stressen” och ”Tänk att stress är någonting vi bör vilja ha på en arbetsplats. Det här behöver fler lära sig”. Hon utbildar chefer och medarbetare i ledarskap och självledarskap, höjer den gemensamma kompetensen om ”Hjärnan på jobbet” ur ett prestations- och hållbarhetsperspektiv.

Vill ni få en kunskapshöjande kick som boostar motivation till förändring och ger konstruktiva råd? Boka en skräddarsydd föreläsning med Anna Zetterberg utifrån ert behov om prestation, stress, hjärnan på jobbet, medarbetarskap, ledarskap, motivation, arbetsglädje och balans i livet.

Populära rubriker: Hjärnan på jobbet, ur ett prestations- och hållbarhetsperspektiv | Gör stressen till en positiv kraft | Jobba smart och må bra | Medarbetarskap – makten ligger hos dig - om självledarskap, motivation, egenansvar och hot och möjligheter i en digitaliserad värld | Hållbart ledarskap - Ledarskapets största utmaningar för att få personalen att prestera på topp och samtidigt hålla länge under gränslösa arbetsförhållanden

Anna Zetterberg profilbild

Anna Zetterberg

Prestations- och motivationskonsult samt författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: