Anna Bellman bannerbild

Anna Bellman - Talare

Föreläsare. Moderator. Kommunikationsexpert.

Effektiv kommunikation ger fungerande relationer – fysiskt och digitalt

Anna Bellman är en inspirerande och erfaren föreläsare inom kommunikation, relationer, samarbete och ledarskap. Hon anlitas ofta som moderator och konferencier, lika skicklig i det personliga mötet som att moderera konferenser för hundratals anställda till att leda en laddad partiledardebatt – oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt.

Annas föreläsningar kännetecknas av hög energi, igenkänning och humor, alltid med målet att de som lyssnar ska få inspiration, värdefulla insikter och användbara verktyg. Anna anpassar alla sina uppdrag så att de är relevanta för just den enskilda situationen och hon är en mästare på att engagera och fånga publiken, ofta genom interaktion. Föreläsningarna handlar bland annat om hur du kan kommunicera för att påverka andra, skapa starka team och tillitsfulla relationer och samarbeten. Att det kan vara avgörande att få insikt i vad som skiljer människor från varandra och hur du gör för att kvittera dina budskap så att du kan vara säker på att andra inte bara hör det du säger, utan framför allt förstår det du menar. Anna ger konkreta och direkt användbara tips på hur du kommunicerar med karisma, trovärdighet och övertygelse så att du stärker dina relationer och skapar engagemang.

Med en naturlig nyfikenhet, en unik förmåga att få människor att växa och budskap att nå fram får Anna Bellman ofta uppdrag som ledartränare, mentor och talarcoach, där hon utbildar både grupper och enskilda i kommunikation och ledarskap. Anna är författare till de populära böckerna ”Skapa engagemang digitalt – konsten att kommunicera på distans” och ”Släpp retoriken – fokusera på publiken”.

Annas bakgrund som journalist inom radio och TV, som marknads- och kommunikationsdirektör i både it- och fastighetsbranschen, och som grundare av en kommunikationsbyrå, gör att hon har förståelse för de kommunikationsutmaningar olika organisationer har och komplexiteten att leverera tydliga budskap så att alla hänger med och känner tillit.

Anna Bellman arbetar inom både privat och offentlig sektor och inom de flesta branscher. Hon sätter sig snabbt in i sina kunders situation, skräddarsyr alla sina uppdrag och lägger stor vikt vid förberedelser för att ge sin publik det allra bästa.

 

Exempel på föreläsningar:

Skapa energi och engagemang på distans

Världen är förändrad och många av oss har inte något val: vi har i princip tvingats klara det mesta digitalt. Vilket har inneburit otroligt många positiva sidor – men också mycket frustration. Svårigheten att hålla energin när vi inte kan se alla mötesdeltagare och ofta tittar in i en tom skärm. Svårigheten att involvera och engagera alla deltagare eftersom människor är olika och de som är tysta tenderar att bli ännu tystare i digitala möten. Svårigheten att veta om det digitala mötet verkligen uppnådde det vi önskat.

Under en energifylld stund tillsammans med Anna Bellman kommer du och din arbetsgrupp få många konkreta tips på hur ni kan göra för att verkligen nå genom skärmen, öka energin och skapa ett verkligt engagemang i era digitala möten. 

Kvitterat – när andra inte bara hör vad du säger utan förstår vad du menar

En stor del av alla problem på arbetsplatsen eller i privatlivet beror på kommunikation och relationer som inte fungerar. Missförstånd, misstolkningar och att vi tar för givet hur andra fungerar och tänker är vanligt. ”Hör du inte vad jag säger?” Föreläsningen ger kunskap i vad som skiljer människor från varandra, varför det blir krockar, varför andra inte alltid förstår det du menar och hur du kan kvittera så att du vet att andra uppfattar det du vill. 

Släpp retoriken – fokusera på publiken

Om du vill vara den ledare, säljare, kollega eller presentatör som på riktigt lyckas fånga intresset och får andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att tänka på – och vissa saker att sluta med. En del av innehållet: Hur blir du av med nervositet? Hur tar du fram ditt huvudbudskap? Hur fångar du publikens intresse på tre sekunder? Få en boost och många användbara tips under en energifylld föreläsning om presentationsteknik som fungerar.

Kommunikativt ledarskap – i förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som förändring är svårt att hantera – hur ska vi då förhålla oss och agera? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Föreläsningen ger konkreta verktyg i vad som gör en lyckad förändringsledning, hur man tar reda på vart människor befinner sig och vad som krävs för att leda olika typer av personer så att alla hänger med.

Moderator och föreläsare – vid samma tillfälle

Det blir allt vanligare att Anna själv ger kortare miniföreläsningar under en dag där hon verkar som moderator, som ofta följs av någon form av workshop där deltagarna själva bidrar. En uppskattad form som skapar energi och är en naturlig del i helheten. 

Det kan exempelvis handla om hur vi gör för att förstå och kommunicera med olika människor, vad ett varumärke är och hur vi får alla att se sin del i att bygga ett starkt varumärke, hur man tar fram en hisspitch och stärker sin förmåga att snabbt presentera inför andra… 

Allt skräddarsys för att passa just er organisation och era önskemål.

Här kan du läsa mer om Anna Bellman som moderator

Boka en inspirerande föreläsning med Anna Bellman hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Skapa energi och engagemang på distans | Kvitterat – när andra inte bara hör vad du säger utan förstår vad du menar | Släpp retoriken - fokusera på publiken | Kommunikativt ledarskap – i förändring

Anna Bellman profilbild

Anna Bellman

Föreläsare. Moderator. Kommunikationsexpert.

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: