Anders Rydell bannerbild

Anders Rydell - Talare

Psykolog

Anders Rydell är legitimerad psykolog och specialist i organisationspsykologi. Han arbetar som föreläsare, skribent och organisationskonsult. Med mångårig erfarenhet som psykolog har han byggt upp en bred kompetens när det gäller teamfunktionalitet, förändringsarbete, ledarskap, arbetsplatskonflikter och allmän hälsa. Som föreläsare är Anders Rydell lättsam och ledig i språket.

Möjligen bidrar det faktum att han har en utpräglad och go göteborgsdialekt. Poängteras kan också att han kör på fri hand utan powerpointteknik, vilket gång på gång visar sig vara ett vinnande koncept och en lättnad för publiken. Han har en förmåga att beskriva krångliga arbetsplatsfenomen på ett sätt som blir lättbegripligt, vilket även det blir en kvalitetsstämpel. Anders varierar sitt tempo och är noga med att ge utrymme för eftertanke, frågor och kommentarer.

Inte sällan skapas spontana och konstruktiva diskussioner mellan deltagare i publiken, där Anders utan problem kan gå ut och in ur en mer modererande roll. Anders Rydells föreläsningar kännetecknas av hög igenkänning, vilket sannolikt har att göra med hans förmåga till träffsäkerhet i både sak och språk. Ett annat kännetecken när det gäller Anders stil som föreläsare är att han fokuserar mycket på att tydliggöra och medvetandegöra olika fenomen och processer för sin publik. Hans tes är att just medvetandegörandet är nyckeln till förändring. Insikten blir som en startmotor i förändringsarbetet.

Vill ni boka en föreläsning och en föreläsare som verkligen ger avtryck så ska ni boka Anders Rydell. Då han har stor erfarenhet av och löpande även arbetar som workshopledare kan man med fördel boka honom även i mindre och mer riktade format, såsom till exempel vid teamutvecklingsinsatser, konflikthantering och ledningsgruppsutveckling.
Tillsammans med Anders skräddarsyr vi gärna olika typer av föreläsningar. För bästa möjliga träffsäkerhet.
Anders föreläsningar fungerar lika bra live eller i digitalt format.

Populära rubriker: Strategier och principer för hur du bygger välfungerande team | 101 stressförebyggande åtgärder i arbetslivet | Så kan du förstå och hantera konflikter och mellanmänskligt krångel på jobbet

Anders Rydell profilbild

Anders Rydell

Psykolog

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: