Robert Karjel nyhet bannerbild

Målbilder, tydliga mandat och en chef i pyjamas – Robert Karjel

”Att leda 200 personer från mitt vardagsrum i pyjamas är jäkligt utmanande …”

Genom åren har Robert Karjel som chef inom Försvarsmakten ofta varit tvungen att leda på distans. Det kan vara till följd av geografiska förutsättningar, att man verkar med flera separerade enheter spritt över ett stort område, eller ett projekt som pågår på flera kontinenter. Eller så är det kommunikationsförutsättningar som gör att man inte kan ha kontakt (eller får ha kontakt på grund av sekretessen) under längre tid.

Det finns många paralleller mellan detta och det läge som nu uppstått till följd av Corona-pandemin. Som en person uttryckte det, ”att leda 200 personer från mitt vardagsrum i pyjamas är jäkligt utmanande …”.

Ledarskap på distans

Många famlar efter enkla lösningar och fiffiga verktyg för att lösa en svår situation i teamet och arbetsplatsen, tänk ”…och så möts vi alla på Skype över en kaffe kl. 10”, saker som absolut kan uppfylla en del behov, men dessvärre inte löser helheten. Även i ett ledarskap på distans behöver vi vända oss till beprövade principer och metoder inom indirekt ledarskap.

Hur skapar du målbilder som är tydliga men också relevanta över tid, i alla nivåer av verksamheten? Att gå från luddigheter av typen ”frihet under ansvar” till att uttrycka tydliga mandat som också är användbara i oförutsägbara situationer. Hur gör man när man inte längre har tillgång till alla de subtila signaler som det vardagliga umgänget innebär: kroppsspråk, humör, småprat och skämt? De kan inte ersättas för chefens känsla av läget, men det finns insikter som gör att de inte bara reduceras till helt blinda sektorer.

Föreläsaren Robert Karjel

Robert Karjel är pilot, författare och föredragshållare. Robert har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU. I sina föreläsningar levandegör han sina principer genom sin gedigna erfarenhet. Robert hjälper er att se och hantera de fällor som gärna uppstår när en verksamhet är utspridd på flera platser, och skilda verkligheten omöjliggör en gemensam uppfattning. Alltid med utgångspunkt i er situation och ert behov.

Läs mer om Robert och boka honom som föreläsare här. 

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!