Gustav Molner bannerbild

Gustav Molnar om framtidens arbetsliv – Postcovid and beyond

Föreläsaren Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker organisationer som ligger i framkant när det kommer till att möjliggöra engagemang, samarbete, produktivitet och innovationskraft i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. Gustav är en ofta anlitad föreläsare med lång erfarenhet av den digitala arbetsmiljön och nominerad till MySpeaker of the Year 2022 i kategorin ”Den digitala arbetslivet”.

Läs Gustavs spaning om 4 trender, eller krafter, som kommer att forma våra arbetsliv på kort och lång sikt i den här spännande artikeln.

Vill ni höra mer om Gustav Molnars tankar, spaningar och lära er om hur ni som organisation kan arbeta för att skapa en effektiv, engagerande arbetsmiljö i framkant?

Boka Gustav som föreläsare här.

Vill du läsa hela originalartikeln (med alla 7 trender), klicka in här.

 


 

Vad har mänskligheten lärt sig under pandemin? Hur ser vi nu till att anpassa våra arbetsplatser för det postpandemiska arbetslivet? Hur kramar vi ut så mycket värdeskapande som möjligt med både de fysiska och digitala förutsättningar som finns?

I skrivandets stund håller organisationer världen över på att anpassa sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. På den strategiska agendan handlar det om långt mycket mer än distansarbete. Det handlar om ledarskap, organisationsstruktur, belöningsmodeller, medarbetarskap och innovationskraft. Det handlar också om att dra nytta av möjligheterna med ny teknik för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

Att flexibilitet, autonomi och ”den hybrida arbetsplatsen” är viktiga pusselbitar i det fortsatta arbetslivet är de flesta överens om. Men vart är arbetsplatsen på väg och hur kommer arbetslivet se ut om vi blickar fram några år in i framtiden? Här kommer en sammanfattning av några trender, eller kalla det krafter, som kommer att forma våra arbetsliv på kort och lång sikt.

1. Hållbarhet en allt viktigare drivkraft i utformning av arbetsplatsstrategi

Organisationer som ligger i framkant inom såväl digital transformation och förändringsarbete kopplat till arbetsplatsen har en sak gemensamt: De förstår vikten av att skapa meningsfulla och engagerande mål som omsätts till tydliga förväntningar avseende värdeskapande beteendeförändringar. För att skapa engagerande mål krävs en hög grad av involvering från verksamheten. En av de starkaste drivkrafterna för strategiska ledningsgrupper år 2022 är hållbarhet. Organisationer som inte lyfter denna fråga framöver kommer att få det utmanande att attrahera talanger och skaffa kunder. Hållbarhet handlar inte bara om att värna om det planetära. Hållbarhet genomsyrar nästan allt och handlar om att tillgodose tre övergripande behov; Mänskliga, ekonomiska och planetära. Jag är övertygad om att dessa tre går hand i hand. Genom att utforma arbetsplatsstrategin med hållbarhet som drivkraft kan vi tillsammans skapa arbetsplatser där människor kan känna sig trygga och nå sin fulla potential, samtidigt som lönsamheten ökar och vi tar ett gemensamt ansvar för att reducera planetära avtryck.

2. Cementering av flexibilitet och hybrida arbetssätt

Distansarbete och flexibilitet är ingen fluga. Redan år 2018, dvs. innan pandemin bröt ut, så genomfördes en omfattande studie av Gallup där det framkom att 31 procent av människor skulle kunna tänka sig att byta jobb för att få jobba mer på distans. 51 procent av människor skulle dessutom kunna byta jobb för att få mer flexibilitet avseende arbetstider. Pandemin har påvisat att det finns en mängd fördelar för de yrkesgrupper som får autonomi att arbeta på distans. Men det är även viktigt att betrakta de utmaningar som existerar, såsom social tillhörighet, ergonomi och tvärfunktionell samverkan. Det finns inget ”tillbaka till det normala” framöver. Min övertygelse är att organisationer som helt drar tillbaka människors flexibilitet och autonomi kommer få svårt att rekrytera och behålla talanger. För att möjliggöra de hybrida arbetssätten kommer organisationer behöva anpassa både de fysiska och digitala förutsättningarna. Kontoren behöver allt mer kunna konkurrera med hemarbetsplatserna. Kontoren behöver även förses med modern teknik för hybrida möten där människor kan känna sig inkluderade oavsett plats.

3. Experter på cybersäkerhet och informationssäkerhet blir organisatoriska superhjältar

Vi lever i en föränderlig och osäker värld där företag, organisationer och myndigheter ständigt utsätts för olika former av IT-attacker. För att vara en konkurrenskraftig arbetsplats i framtiden behövs en robust cybersäkerhet med stark förmåga att förebygga, identifiera och hantera attacker. Att skydda system, användare eller tillgångar i den digitala världen kräver kompetens, resurser och strategisk prioritering. Med hänsyn till utvecklingen i Europa spås 2022 bli året då experter på cybersäkerhet blir superhjältar inom organisationer.

4. Välmående och mänsklighet allt viktigare

Organisationer i framkant förstår att välmående och engagerade medarbetare med hög grad av psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en högpresterande organisation. Men hur mäter vi detta i våra arbetsplatser? Jag hoppas att de flesta organisationer nu inser att tiden är förbi då vi genomförde en eller två medarbetarundersökningar per år för att besvara hur våra medarbetare mår. Vad det kommer handlar om är att pulsa mer frekvent och att använda insikter i digitala plattformar. Men framförallt handlar detta om att jobba med ledarskap och medarbetarskap för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet, hälsa- och välmående.

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!