Riabackes

Från krishantering till verksamhetsutveckling – Mona och Ari Riabacke

Från krishantering till verksamhetsutveckling. Hur kan vi ägna oss åt det, ha vårt fokus där, förstå att det som har varit inte kommer att komma tillbaka? Hur bygger vi kultur när vi inte ses?

”Det handlar om innovation, mod och samspel. Lägg till samklang också kopplat till den tid vi är i just nu så täcker vi in de områden som är allra viktigast att arbeta med just nu”, säger Ari Riabacke.

I många företag har det fram till nu handlat mkt om att hålla saker flytande, förvalta det man tidigare dragit igång och byggt upp. Men hur går vi vidare när osäkerheten är stor och framtiden höjt i ett dunkel – hur tar vi steget från krishantering till verksamhetsutveckling?

Hur behåller vi motivationen digitalt?

Paret Riabacke, Ari och Mona, har örat mot rälsen och jobbar nära företag, organisationer och ledningsgrupper och många av – kanske de flesta – av de utmaningar man har påminner om det andra också upplever. Hur leder vi på distans? Hur bygger vi vidare när vi inte kan ses? Hur kommunicerar vi digitalt? Hur håller vi motivationen uppe? Och, inte minst, hur ska vi våga gå vidare, fatta beslut när vi inte är säkra och agera fast vi vet så lite om morgondagen?

De organisationer som kommer framåt är de som gör något. Agerar snarare än väntar på att allt ska bli som förr – för det kommer inte att bli som förr.

Genom sin gedigna kunskapsbas och långa praktiska erfarenhet från arbete med olika typer av företag och organisationer så har Ari och Mona Riabacke blivit uppskattade som föreläsare i frågor som rör ledarskap, kommunikation, beslutsfattande, teamutveckling, riskhantering och organisationsutveckling

Ett paradigmskifte

”Vi gillar när allt är som det alltid har varit, men den tiden är förbi. Människor generellt gillar alltså inte osäkerhet och oförutsägbarhet – vilket det är mycket av just nu”, fortsätter Ari. ”När vi förstår hur människor fungerar i grunden, vad som driver oss, vad som håller oss tillbaka och hur vi kan jobba tillsammans så har vi en bra grund att stå på för att ta ett nästa steg och göra annorlunda. Vilket är helt nödvändigt i en tid då inget är sig likt och aldrig kommer att bli det.
Kunskap kring dessa frågor är mera angeläget än någonsin förr och idag tycker vi oss skönja ett paradigmskifte när vetenskapen börjar få ett uppsving. Det blir allt viktigare med grundad erfarenhet, bakgrund och förmåga att paketera det på ett begripligt sätt för att skapa förståelse och på så sätt ge nycklar till förändring.”

Ari och Mona har båda doktorerat i risk och beslutsanalys och de menar att det idag har blivit viktigare än någonsin att våga fatta beslut, att agera och lyfta blicken trots att vi inte vet exakt hur det kommer att bli.

Att vänta, att avstå från att fatta beslut, att inte våga prova det nya är garanterat den sämsta vägen att gå, den kommer ta oss precis ingenstans.

Läs mer om Mona Riabacke här.
Läs mer om Ari Riabacke här.

 

Vill du veta mer om Mona och Aris föreläsningar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!