Siri Wikander omslagsbild artikel

Återgång till vadå? – Siri Wikander

En duktig skribent, en skarpsynt berättare, en föreläsare med stor pondus och kunskap – det är Siri Wikander. Ständigt med örat mot rälsen är hon tidig att se trender och tendensen.

I den här artikeln diskuterar Siri kontoret som arbetsplats.

 

Hemarbete vs. kontorsarbete

Mycket tyder på att vi som jobbat på distans nu så sakteliga kommer börja återgå till kontoren.
Men vad ska vi återgå till?

De flesta arbetsgivare verkar vara inne på att låta medarbetarna styra var de ska jobba så länge de kan sköta sitt jobb. Det är bra! Däremot har ytterst få arbetsgivare byggt om sina kontor eller sina mötesrum för flexibelt arbete och hybrid-möten (några i rummet o några på länk).

Under Corona har många medarbetare byggt upp effektiva arbetsplatser hemma och är glada över att slippa pendla och stressa mellan hämtning och lämning av barn. Mötena är rappare, eftersom folk vill göra annat än sitta i möten framför skärm. Kanske har vi till och med ökat vår förmåga att delegera till de som vet bäst? En insikt om att vi inte behöver vara med överallt.

Så, varför ska medarbetaren åka till kontoret? Nu menar jag efter den första initiala glädjen att återse alla efterlängtade kollegor.

Handen på hjärtat så var kontoren ganska kassa före Corona. Hyfsat bra för snabba avstämningar men sjukt svårt att koncentrera sig. Tekniken i mötesrummen var undermålig. Samarbetet under möten för långsamt och ängsligt, och stördes dessutom ofta av digitalt dopaminsökande beteende.

Vi håller alltså på att omprioritera kontorets betydelse, och jag tror det är två drivkrafter som gör att vi kommer åka till kontoret i framtiden:

  • Träffa kollegor och fylla på med social energi
  • Få tillgång till teknik man inte har hemma


Den uppmärksamme ser att jag inte tar med samarbete på listan. Jag tror inte alls på kontor som den bästa möjligheten för samarbete. Jag tror det är ett feltänk. Digitala samarbetsplattformar som Miro, Mural och Howspace fungerar fantastiskt bra för workshops och utbildningar. En del av internpolitiken tycks också försvinna. Kanske till följd av det beslutsstöd som finns inbyggt med hjälp av AI?

Det som inte heller finns med på listan är fördjupade relationer. Det tror jag görs bästa genom ett personligt telefonsamtal eller ett möte på neutral mark.

Hur ser det ut framåt?

Framåt så tror jag att vi kommer att välja utifrån våra aktuella behov. Jag tror vi behöver förbereda oss på mixen mellan det fysiska och det digitala. Det som numera populärt omnämns som hybrid. Att maximera det bästa med hjälp av olika typer av digital/fysiska kombinationer för att nå målet.

Jag tror också på mixen mellan att driva arbetet framåt och att utvärdera arbetet. Vi blir lätt operativa men missar att prata om HUR vi har det tillsammans. Digitala plattformar som Trello/Planner hjälper oss att effektivisera det operativa arbetet så vi får tid över till att reflektera och utvärdera arbetet.

Så nu när vi återgår till något sorts normalläge. Låt oss vara lika öppna och lärande som vi varit under Corona då kommer vi hitta en bra mix mellan fysiskt-digitalt och operativt/reflekterande.

 

Siri Wikander hjälper både stora och små organisationer att tänka om och tänka nytt när det gäller såväl arbetsplatsen som den digitala omvandlingen av arbetslivet. Nyckelord i hennes arbete är kommunikation, ledarskap, samarbete och utveckling.

Boka en föreläsning eller workshop med Siri Wikander.

Här kan du läsa mer om oss på MySpeaker.

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!