Globala målen för hållbar utveckling

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170  länder världen över, med målet att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen, värna demokratin och att stötta länderna att nå de Globala målen för hållbar utveckling. 

De Globala målen för hållbar utveckling består av 17 fokusområden som på olika sätt bidrar till en hållbar utveckling och framtid för vår planet och dess invånare.

Vi på MySpeaker vill på de sätt vi kan bidra till målen om ansvarstagande och hållbart företagande, inte bara miljömässiga, utan också sociala och ekonomiska avseenden.

Vi har nedan sammanställt förslag på antal aktuella talare som föreläser om ämnen som kan kopplas till de olika målen, och hoppas på det sättet kunna inspirera er med innehåll och material.